Horsens Kraftvarmeværk

LO-skolen, Helsingør

Handels- og Ingeniørhøjskolen, Herning

Nykredit Randers

Ikast Gymnasium

Herning Kommunale Værker

Blik- og Rørarbejderforbundet, Hvidovre

Enskilda Securities, København

Nørhavens Bogtrykkeri, Viborg

IC3 togsæt 5094

Simrishamn Kommun, Sverige

Århus Kommune

Bornholstrafikkens færge Hammerodde