Management

Henrik S. Stamp

Fhv. retspræsident

Webersvej 18
7400 Herning

Mads Bille

Organist
Fynsgade 63
7400 Herning

Jørgen Krogh

Direktør for By, Erhverv og Kultur
Fladhøj 21
7400 Herning

Ingvar Cronhammar

Billedhugger
Lundhuse 14
7400 Herning

Holger Reenberg

Museumsdirektør
HEART
Birk Centerpark
7400 Herning

Bjarne Krog-Jensen

Fhv. direktør for Boligselskabet Fruehøjgård

St. Lundgård Vej 32
7400 Herning

Nils Damgaard

Krøjgårdvej 9
7400 Herning

Secretariat of the ELIA Foundation

Charlotte Sørensen

Tlf. 96 28 85 16
Mail: bekcs@herning.dk


© Ingvar Cronhammar