Fravær af rødt

1989

Model – ikke realiseret.

© Ingvar Cronhammar