Billede: Leif Sørensen, Wix Art

Shine

Statens museum for kunst, 1997

Model til byrumsinstallation.

© Ingvar Cronhammar